Why are GMOs Bad?

Why are GMOs Bad?Hej! Jeg hedder Hank Green, og dette er SciShow! Vi har lavet en film om dette før, men nogle af de kilder vi brugte har vist sig at være utroværdige, og vi synes egentligt ikke at vi helt fik fortalt hvordan vi har det med genetisk modificering her på SciShow. Hvorfor er GMO dårligt? Det er det ikke – hverken i sig selv, og især ikke for dit helbred. Vi har spist det i årtier uden nogen skadevirkninger, hvilket giver menig, for en GMO er blot en organisme som enhver anden organisme, der danner hundredetusindvis af proteiner, men hvo et eller to af disse er er særligt udvalgt af os mennesker. Genetisk modificering er nødvendigt for menneskets fortsatte succes her på planeten Jorden. Ligesom opdagelsen af kvælstoffiksering gav os flere frugtbare marker som reddede millioner fra sultedøden, vil frugten af genetisk modificering (helt bogstaveligt) hjælpe os med at møde de store udfordringer i en verden med flere mennesker og et klima der er mindre og mindre stabilt. Ligesom kvælstoffikseringen tillod Tyskland at bygge større bomber, er genetisk modificering et værktøj der kan bruges til både godt og ondt. Derfor skal det undersøges, kontrolleres og forstås. Og denne forståelse starter lige her og nu hos os! Hvis du bor i USA har du næsten helt sikkert spist Genetisk Modificerede Organismer, eller GMO: Indtil nu er det kun planter, men stort set alle slags kød på markedet har sandsynligvis fået GMO-foder. Og det vil ikke vare længe før dyrene selv bliver genetisk modificerede. I 2012 godkendte FDA en ny slags atlanterhavslaks som er modificeret til at have højere niveauer af væksthormon, ved brug af gener fra stillehavslaks og en slags ålekvabbe. De konluderede at den modificerede fisk var helt sikker, og åbnede diskussionen for offentligheden, men der er stadig ikke truffet endelig beslutning. GMO findes overalt i USA, helt bogstaveligt. 95% af sukkerroer, 88% af majs, 94% af sojabønner der dyrkes i USA har egenskaber – som. f.eks. insektresistens, eller resistens overfor ukrudtsmidler- som de har fået via genetisk modificering. Nogle afgrøder er blevet genetisk modificeret blot til menneskers fordel. Omkring 500.000 børn bliver hvert år blinde pga. vitamin-A mangel. Man har udviklet en ris-sort der, i modsætning til almindelig ris, har nok A-vitamin til at holde børnene raske. Eller raskere, i hvert fald. Selve ordet "genetisk modificeret" er ikke retvisende. Mennesker har udført genetisk modificering siden det opfandt landbruget. Hver planteart og hver dyreart har naturlig variation og genpuljen, og i årtusinder har vi udnyttet denne variation ved at udøve kunstig selektion. Vi dyrker og avler organismer for at udtrykke deres mest attraktive kvaliteter: kører der laver mere mælk, squash-planter der kan overleve tørke. Brassica oleracea, bedre kendt som vild kål, er blevet avlet så intensivt at det er den vilde forfader til et halvt dusin forskellige have-afgrøder, herunder broccoli, hvidkål, blomkål, rosenkål, kålrabi og grønkål. Majs så oprindeligt sådan ud. Ved årelang selektiv avl har vi gjort den til en kæmpemæssige mutant-version, som vi gladeligt lægger på grillen, uden at tænke på de århundredes avl der gjorde det muligt at lave et græsfrø om til et sødt og stivelsesholdigt mesterværk. Men når vi taler om GMO i dag, taler vi egentligt om genetisk modificerede organismer, eller transgene organismer. Vi taler om gener fra én art der tages ud og derpå overføres til genomet i en anden art. Dette kaldes transgenese, og selvom ikke al GMO-mad laves på denne måde, er transgene afgrøde langt den mest almindelige slags genetisk modificerede organisme man støder på. Der er bare dét: modificerede organismer er faktisk heller ikke nye – vi har pillet ved maden i laboratorier i næsten hundrede år. I 1920'erne fandt forskere ud af at de kunne fremkalde mutationer hos planter – og derved lave mere genetisk variation, og muligvis flere gavnlige egenskaber – ved at udsætte dem for røntgen-stråler, gammastråæer og forskellige kemikalier. I 1970'erne blev disse mutations-metoder ret populære, og de var tilmed komplet uregulerede og ignoreret af offentligheden. Tusindvis af afgrøder som blev dannet på denne måde, er i dag på markedet. Det er en ret grov metode – tæsk generne, plant frøene og se hvad der sker, og avl så videre på de fede nye egenskaber så vi får en ny slags afgrøde. I 1983 fandt man på en ny teknik, hvor man tog et gen fra en antibiotika-resistent bakterie og splejsede det ind i en tobaksplantes DNA. Antibiotika-resistent tobak har naturligvis ikke noget formål, men det beviste at man kunne overføre enkelt-gener. En ny slags transgenetik var født. GMO-industrien var dog ikke i stand til at få rigtig fat før 1994, hvor USDA godkendte en tomat kaldet Flavr Savr, som var opfundet af et californisk biotek-firma. Tomaten var ændret så den modnede langsomt og derfor holdt sig længere. Det var den første genetisk modificerede afgrøde der blev solgt til forbrugerne. Flavr Savr-tomaten holdt dog ikke længe på markedet – delvis fordi folk ikke kunne lide smagen, og delvis fordi især Europa, var mistænksomme over for dens genetiske ændringer. Flavr Savr, og dens knap så gode smag satte gang i en debat der stadig pågår lystigt. I dag kan de fleste GMO ikke findes i grøntsagsafdelingen, men derimod er mere end 90% af de dyrkede GMO-afgrøder kendinge som fodermajs og sojabønner, som er blevet modificeret så de kan tåle ukrudtsmidler eller insekter. Disse afgrøder bruges som ingredienser i masser af det forarbejdede mad vi spiser, eller bruges som foder til dyr som vi senere nyder at spise kødet fra. Den bedst kendte afgrøde af denne slags er de såkaldt Round-up-klare afgrøder – sojabønner, majs, sukkerroer, bomuld, lucerne og raps, som er modificeret til at kunne tåde ukrudtsmidlet RoundUp. Disse afgrøder giver os nogle "spiselige" eksempler på hvordan transgene madvarer laves, hvorfor de er lavet som de er, hvad de kan og hvad de ikke kan. Lad os se på hvorfor de blev lavet. Det aktive stof i ukrudtsmidlet RoundUp er glyphosat, som er et kemikalie der hæmmer et enzym som planter bruger til at danne aminosyrer. Ved at blokere for dette enzym, får RoundUp planterne til at stoppe med at danne de stoffer de har brug for for at kunne vokse og omdanne mad, og dermed slår det dem ihjel. Det virker på alle planter. Det virker så godt at de kan være svært at bruge i nærheden af planter man ikke vil slå ihjel, som f.eks. afgrøder. I 1990'erne besluttede firmaet Monsanto, som producerer RoundUp, at udvikle afgrøder der kunne tåle glyphosat, så landmænd kunne sprøjte ukrudtsmidlet over hele deres mark, men kun slå ukrudtet ihjel. Der findes nogle mikroorganismer der laver et enzym, som er upåvirket af glyphosat. Monsanto skulle bare overføre disse bakterie-gener til afgrødeplanter, og så kunne landmænd anvende RoundUp til at beskytte deres afgrøder uden at slå dem ihjel. Man udtog derfor små stykker bakterie-DNA der kodede for de pågældende enzym, og forsøgte at finde ud ag hvordan man fik dem ind i planter. Hvordan får man gener fra en bakterie ind i cellekernen af en plantecelle. På Livets Træ er planter og bakterier ikke engang på den samme gren! Det viser sig at der er et par interessante måder. Den første er en gen-kanon. Du hørte rigtigt: gen-kanoner! Gen-kanoner gør det man skulle tro: bogstaveligt og lidt kaotisk skyder de DNA ind i planteceller. De bliver oftes brugt til at modificere majs og ris-arter. De bruger bittesmå guldpartikler der er dækket af hundredevis af DNA-stykker fra donor-genet som kaldes et transgen. De planteceller der skal modtage de nye gener placeret i et vakuum-kammer og så skydes der løs. De DNA-dækkede guldpartikler skydes på cellerne ved hjælp af trykluft. Når guldet kommer ind i cellekernen opløses det, og forskerne krydser derpå fingre for at DNA'et bliver optaget af kromosomerne i cellekerne, og nogle gange lykkes det! Når transgenerne er sat ind i plantens DNA kan den selv avles videre på. Det er ikke så elegant, men det er meget mere mildt end blot at bombardere frøet med stråling og så håbe på det bedste. En anden nyere og mere effektiv metode til at danne transgene organismer går ud på at bruge jordlevende bakterier ved navn Agrobacterium. Det er en planteparasit og er naturens egen genetiske ingeniør – den har et lille ekstra stykke DNA som kaldes et plasmid, som kan komme ud af bakterien og implantere sig i en plantecelle. I naturen bruger Agrobacterium dette lille trick til at omkode plantecellerne så de laver mad til bakterien. I laboratoriet kan vi bruge plasmidet some en slags bærer for smarte transgener, og anvende den til at indsætte nyt genetisk materiale i planteceller. Uanset om man bruger agrobacterium eller gen-kanoner, har man nu en ny modificeret afgrøde. Men den kan ikke blot stikkes i jorden – man skal have de nye egenskaber over i de traditionelle afgrødeplanter. Dette sidste skridt kaldes tilbagekrydsning, og involverer gentagne krydsninger af den nye transgene plante med afgrødeplanter, igen og igen, indtil man har en ny transgen afgrøde. Til sidst havde Monsanto en patenteret plante der kunne tåle at blive sprøjtet med glyphosat. Før i tiden skulle planter sættes med en vis afstand for at maskiner kunne fjerne ukrudt, og det gav jord-tab og udgifter til landmanden, for ikke at nævne højt brændstofforbrug. Derudover får Monsanto en hel ny kundegruppe til at købe glyphosat. Det er en lang proces – hele molevitten kan tage op til 15 år – men det er altså måden hvorpå næsten al genetisk modificering foregår på din mad, uanset om man propper en baktieries anibiotika-resistens ind i en tobaksplante eller en ålekvabbes vækstmønster ind i en laks. Så skal man igennem processen hvor afgrøden eller dyres skal godkendes, og det kan også tage mange år. Det er derfor meget dyrt, men der findes nogle spæde nye teknologier, der på sigt kan gøre det billigere. At det er så dyrt, men alligevel kan betale sig, viser hvor ekstremt fordelagtige GMO-afgrøder kan være. Det betyder også at de firmaer der laver dem holder dem under streng kontrol, og begrænser patenterne, dyrkelsen og endda forskningen som udføres på afgrøderne. En af grundene til at de hårde angreb på GMO er ikke videnskabelige konsekvenser af deres eksistens, men de økonomiske og kulturelle konsekvenser ved at placere så meget magt over vores fødevareforsyning i hænderne på meget få meget store virksomheder. GMO-debatten er derfor blevet en surrogat-debat for en meget større debat om økonomi, der helt ærligt er udenfor vores rækkevidde. Der er dog videnskabelige bekymringer omkring GMO-mad. Hvordan påvirker indsættelsen af et enkelt gen, i stedet for at f.eks. udskifte et stort stykke af genomet, resten af genomet? Vi plejede at tro at det ikke påvirkede overhovedet, men det viser sig at genomet er meget mere komplekst end som så. Mange landmænd gemmer ikke-patenterede frø til næste års såning, men det må man ikk med patenterede GMO-afgrøder. Hvis dine helt almindelige frø uforvarende blev bestøvet med en GMO-afgrøde, kunne de frø du havde gemt fra sidste års høst, indeholde gener som tilhører nogle andre. Og de andre, vil sagsøge dig. Hvis dit levebrød afhænger af at sælge certificerede økologiske afgrøder eller sælge til markeder hvor GMO er forbudt, kan konsekvenser være endnu større. Desuden kan de egenskaber som vi giver afgrøderne have økologiske konsekvenser: hvis vi laver insekt-resistens bør vi sikre os at vi ikke skader insekter som vi godt kan lide, som f.eks. bier og sommerfugle. Efter det er blevet spist igennem hundrede millioner af måltider af mig og sikkert af dig, og været blevet undersøgt i årtier, har der været nul bevis for at GMO-mad skulle være farligt for menneskers sundhed. Det har dog ikke stoppet højlydte modstandere fra at støtte elendigt udførte studier, og udgive vildledende artikler. Her på SciShow har vi endda citeret en artikel der påstod at GMO øger risikoen for kræft hos rotter. Studiet var udført af en fyr ikke der ikke helt tilfældigt udgav en bog om emnet den selvsamme uge som artiklen blev udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, og blev taget for gode varer. Men det viste sig at data blev særligt udvalgt, at der var mangel på effekt, at prøverne var små og at den linje af rotter han brugte i forvejen havde en risiko for at få kræft på hele 0%, og derfor blev studiet til sidst miskreditteret. Som med alle nye teknologier, kan dette også have uforudsete konsekvenser: Det kan kontrolleres og monopoliseres og endda gøres til våben, så der er rigelig god grund til at holde øje med de virksomheder som udvikler det. Men med tanke på antallet af sultne mennesker på planeten, har vi en forpligtelse til at udforske alle muligheder for at øge mængden af afgrøder, og for at begrænse mængden af ukrudtsmidler, insektmidler, energi og vand der forbruges i vores landbrug. Traditionelle og avancerede avlsmetoder er nødt til at være en del af dette, og det samme gælder for genetisk modificering. Tak fordi du så med i dette afsnit af SciShow, og tak til de folk der pressede mig til at skrive en mere komplet og præcis version af dette afsnit. Hvis du vil fortsætte med at blive klogere sammen med os, kan du gå ind på youtube.com/scishow og abbonere.

28 comments

 1. Not saying GMOs are good or bad, but I think it's a lot more complicated than the "pro-science" vs "anti-science" argument I see people making.

  Organisms can be modified to resist bacteria, insects, and insecticides, but ever ask yourself how? Like really, what on a chemical level is going on within the organism that a toxin is no longer effecting it? How is this gene actually causing this effect? How is that gene effecting other aspects of the organisms? How do those changes affect things like the gut microbiome of humans when digested?

  I know it looks like I'm going towards an anti-GMO argument here but I'm not. I'm just saying this stuff isnt black & white, its incredibly complicated. Ask questions. Have an open mind. Dont be tribal about one side or the other.

 2. even the bible warns against them…bible warn t hat for greed is root of all kinds of evil…. this isnt for benefit of mankind, it is for

  benefit of greed…no way those experts sceintists have enough data that gmo's safe, you need like couple centuries of comparison for gmo

  eaters and non gmo eaters….bible warns those professing to be expert are actually fools…those scientists are idiots, shame on them….

 3. Interesting…
  One point made was that we need to minimize the use of herbicides, yet GMOs, due to their engineered resistance can be sprayed liberally with Roundup – isn't that backward then?
  Also, if the GMO crops from neighbours contaminate another farmer's crop, the farmer should be able to sue the patent holder; not the other way around. The farmer has every reason to expect his crop to be pollinated by free-flying insects, therefore he cannot be held responsible for the result of cross-pollination with their GMO pollen.
  And… last but definitely not least: Monsanto has now merged with Bayer and due to all the negative publicity over their nasty business practices, the ongoing suits regarding Roundup's cancer-causing ingredients, the company will now be known as Bayer.
  Yes, the well-mannered, well thought off, aspirin company… Now BAYER = MONSANTO.

 4. Of course, but the difference comes down to infusing certain types of crops with round up and other pesticides. That's where the main issue is… If your pesticide kills everything, other plants, insects and micro organisms in the soil but these plants live, no matter how much you drench them with. Now that it's in the gene of the plant, we eat it. The micro rna (makes up DNA, decides what genes light up so to speak) from the crop, goes into our DNA attaching itself to our mirco rna/DNa potentially infusing with ours and changing things… Example, in the early two thousands Monsanto wanted to release corn that had the insecticide BT in it. They said it would not survive seconds in the human mouth with our saliva. However they found the chemical BT in the blood of pregnant people. It's much different from say the watermelon, the banana etc that have been changed threw more traditional farming and "engineering". Also, it's just bad for people in general. Monsanto and their GMO seeds are a money grab. They own the seeds, pesticide and have it set up so the farmers must buy both each year. They hold farmers hostage and make it hard to earn a living. Not to mention they're hurting agriculture in third world countries. Lookat Costa Rico, they have enormous facilities and fields, huge tax breaks and employ almost no one. Feeding the world is a lie. I'd like to take a page from the European Union and ban GMOs or require proper labeling.

 5. what about not being able to use the seeds from an orange that you buy from the GROCERY STORE to plant something. Because of it's modification, or being radiated, consumers can no longer reproduce fruits. The SEEDS aren't seeds.

 6. I'm glad the Biotech Industry decided to clear up the misconceptions on GMOs now I shall go out and consume multiple quantities of their great products and hope that it helps accelerate my journey to death

 7. It does. And you are sold yourself like a cheap slutten. GMO causes cander – I am victim of it but sold out judjes didn't let my tortures to be arrested.

 8. If GMOs are NOT so bad, why did Monsanto and DuPont spend all those millions ( bribing through lobbiests ? ) to not have to label their products GMO. If they were proud of their Roundup laced products for our consumption, they would be proud to label them GMOS. And they could have saved themselves.a lot of cover-up money.

 9. 2nd comment…there is actually a full size billboard upon which a well known grocery store chain placed their ad stating "gmo-free…" and I have to pass it on my daily commute and then try not to yell at it.

 10. How about the genetically human being. Will we be able to survive massive doses of. Monsanto Roundup, Chemtrails arisols, So robots replace extinct humanity. How about all the animals and plants.

 11. Why do you think Our Heavenly Father alienated some of the fallen angels in space and many visit the ones stripped ugly from Glory of whom Our Heavenly Father alienated in space and gather forbbiden knowledge and appear genius and return to Earth hybrid

 12. The problem is commercialization of seed by parenting them (you cannot patent seeds as seed is not an invention) leading to lack of seed freedom.

 13. If you like more glyphosate in your food, and worse, in your food's food, making it more concentrated….

 14. I agree. GMOs are not bad. I myself am allergic to almost everything. I have celiac disease that's an autoimmune disease effecting my digestive system causing allergic reactions to foods. I wish they could create GMO foods that helps people who are allergic to normal foods. Maybe someday?

 15. I agree. GMOs are not bad. I myself am allergic to almost everything. I have celiac disease that's an autoimmune disease effecting my digestive system causing allergic reactions to foods. I wish they could create a GMO foods that helps people who are allergic to normal foods. Maybe someday?

 16. But now it's been proven that the Monsanto Round-Up glyphosate actually does cause cancer in actual humans. So maybe we can "protect" our food from the poison that is glyphosate but it'll still kill us. I wonder if they'll make a round-up ready human any time soon?

 17. My problem with GMO's is the attitude of the companies that produce them, not with the foods themselves and the problem of hungry people in this world is one of distribution. There is plenty of food to feed everyone on the planet.

 18. The point of the video is that we genetically modified organisms for centuries. But it was done by selective breeding. And NOT by adding jellyfish genes to plants.

 19. Here guys: inform yourself please. Get Michael to translate this one for you: Seeds burned and destroyed thanks to Monsanto's profits. Great! America first! Keep destroying nature and people's livelihoods. That's what America has always stood for!

  https://youtu.be/Gh079iW2f48

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *